Rättsligt meddelande

juridisk information

1. Presentation av sajten.

Informationen som presenteras på denna webbplats kan inte ersätta råd från en läkare. Om du är osäker, sök läkare.

Platsteamet består inte av några läkare. Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att diagnostisera, förebygga eller behandla. Webbplatsens eller författarnas ansvar kan inte under några omständigheter engageras.

Checkfood deltar i olika affiliate-program och får ibland provision på försäljning gjord på vissa webbplatser som är tillgängliga via länkarna som finns på den. Den här webbplatsen deltar också i Amazon EU Associates Program, ett affiliateprogram utformat för att göra det möjligt för webbplatser att tjäna pengar genom att skapa länkar till Amazon.fr.

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användare av sajten checkfood-se.com identiteten hos de olika intressenterna i samband med dess genomförande och övervakning:

Publikationsansvarig : EXP4 – 20 rue du champ fleur – 44840, Les Sorinières
Publikationsansvarig är en juridisk person.
Webmaster : EXP4 – 20 rue du champ fleur – 44840, Les Sorinières
Värd : o2switch – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand
Tack: de juridiska meddelandena genererades och erbjöds av Subdelirium SubDelirium

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

Användning av webbplatsen checkfood-se.com innebär fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen checkfood-se.com uppmanas därför att regelbundet rådfråga dem.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare när som helst. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av E X P4, som då kommer att sträva efter att i förväg meddela användarna datum och tider för ingreppet.

Platsen checkfood-se.com uppdateras regelbundet av E X P4. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de är ändå bindande för användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att läsa dem.

3. Beskrivning av tillhandahållna tjänster.

Platsen checkfood-se.com syftar till att ge information om företagets hela verksamhet.

E X P4 strävar efter att tillhandahålla på sajten checkfood-se.com information så korrekt som möjligt. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig det beror på sig själv eller till tredjepartspartners som tillhandahåller denna information.

All information som anges på webbplatsen checkfood-se.com ges endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Dessutom informationen som visas på webbplatsen checkfood-se.com är inte uttömmande. De ges med förbehåll för ändringar som har gjorts sedan de lades ut online.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data.

Webbplatsen använder JavaScript-teknik.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador kopplade till användningen av webbplatsen. Dessutom förbinder sig användaren av webbplatsen att komma åt sidan med hjälp av nyare utrustning, som inte innehåller virus och med en uppdaterad senaste generationens webbläsare.

5. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från: E X P4.

All otillåten användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kommer att anses utgöra en intrång och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i Immaterialrättslagen.

6. Ansvarsbegränsningar.

E X P4 kan inte hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador som orsakats av användarens utrustning vid tillträde till webbplatsen. checkfood-se.com, och härrör antingen från användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, eller från uppkomsten av en bugg eller inkompatibilitet.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktytan) är tillgängliga för användare. E X P4 förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publicerats i detta utrymme som strider mot den lagstiftning som är tillämplig i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall, E-text, fotografi, etc.).

7. Hantering av personuppgifter.

I Frankrike är personuppgifter särskilt skyddade av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober , 1995.

När du använder webbplatsen checkfood-se.com, kan samlas in: URL-adressen till länkarna genom vilka användaren gick in på webbplatsen checkfood-se.com, användarens ISP, användarens IP-adress (Internet Protocol).

I vilket fall som helst samlar E X P4 endast in personlig information om användaren för vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen. checkfood.fr. Användaren tillhandahåller denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han anger den själv. Det specificeras sedan till användaren av webbplatsen checkfood-se.com skyldigheten eller inte att tillhandahålla denna information.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har varje användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör honom, genom att göra sin skriftliga och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av adressen till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om webbplatsanvändaren checkfood-se.com publiceras inte utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast hypotesen om återköpet av E checkfood-se.com.

Webbplatsen deklareras inte till CNIL eftersom den inte samlar in personlig information. .

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

8. Hypertextlänkar och cookies.

Platsen checkfood-se.com innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser, inrättade med tillstånd av E X P4. Men E

Navigering på sajten checkfood-se.com kan orsaka installation av kakor på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De data som sålunda erhålls syftar till att underlätta efterföljande navigering på sajten, och är även avsedd att möjliggöra olika trafikmätningar.

Att vägra att installera en cookie kan leda till att det blir omöjligt att komma åt vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att neka installation av cookies:

Under Internet Explorer: verktygsflik (kuggformat piktogram uppe till höger) / internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta på Ok.

Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess.
Ställ in lagringsregler till: Använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

Under Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med en kugg). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet ”Sekretess”. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

Under Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Inställningar i avsnittet ”Sekretess”. På fliken ”Sekretess” kan du blockera cookies.

9. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion.

Eventuell tvist som rör användningen av webbplatsen checkfood-se.com omfattas av fransk lag. Exklusiv jurisdiktion ges till de behöriga domstolarna i Paris.

10. De huvudsakliga berörda lagarna.

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

11. Ordlista.

Användare: Internetanvändare ansluter, med hjälp av ovan nämnda webbplats.

Personuppgifter: ”information som möjliggör, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer som den gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 den 6 januari 1978).